Jak działa biogazownia?

Biogazownia w procesie fermentacji beztlenowej przerabia substrat, m.in. w postaci odpadów organicznych, na biogaz który można wykorzystać do produkcji ciepła, energii elektrycznej lub biometanu. Biogazownie stanowią świetną alternatywę dla paliw kopalnych dodatkowo produkując ekologiczne nawozy.

Jak działa biogazownia - proces i produkty

1

Fermentacja

Do komory fermentacyjnej trafia substrat (wsad). Dzięki bakteriom metanowym ulega on fermentacji co powoduje wytworzenie się biogazu.

Poferment

Poferment – powstały w biogazowni poferement można wykorzystać jako pełnowartościowy, ekologiczny nawóz, w którym składniki mineralne występują w postaci łatwo przyswajalnych chelatów.

2

Silnik

Biogaz wykorzystywany jest jako paliwo w silniku. Powstałe w procesie ciepło może być odzyskane.

Ciepło

Ciepło może być wykorzystane m.in. do:
ogrzania gospodarstwa
produkcji CWU
suszenia biomasy
jest to ekologiczne źródło ciepła dostępne przez cały rok.

3

Prądnica

Silnik napędza prądnicę produkującą prąd elektryczny.


Energia elektryczna

Energia elektryczna może być wykorzystana na potrzebny własne lub sprzedawana np. zgodnie z taryfą FIT.

Biogazownie a środowisko

Biogazownia wykorzystuje do produkcji biogazu substrat, który często emitowałby gazy cieplarniane do otoczenia np.: niedbale formowane pryzmy obornika emitują metan, który trafia do atmosfery. Dodatkowo przerobiony substrat w postaci pofermentu można wykorzystać zamiast nawozu, do produkcji którego potrzeba by było emitować CO2, dzięki czemu biogazownia ma bardzo pozytywny wpływ na środowisko i stanowi świetną alternatywę dla paliw kopalnych.
Ze względu na możliwość utylizacji odpadów organicznych przez biogazownie i przerobienie ich na paliwo oraz nawóz organiczny, biogazownie stanowią ważny element Gospodarki Obiegu Zamkniętego w konsekwencji tego zamiast wyrzucać odpady organiczne możemy je przetworzyć i dalej wykorzystywać.

Budowa biogazowni - potrzebne dokumenty krok po kroku

Decyzja o warunkach zabudowy
lub wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
1
Warunki przyłączenia do sieci energetycznej
jeżeli byłaby budowana kogeneracja.
2
Postanowienie właściwego organu
w sprawie braku konieczności wykonywania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko dla biogazowni poniżej 0,5 MW, dla biogazowni powyżej 0,5 MW należy uzyskać decyzję środowiskową.
3
Decyzja o pozwoleniu na budowę
4
Pozwolenie na przetwarzanie 
(w zależności od tego czy stosowane substraty mają status odpadów) i wytwarzanie odpadów (dla pofermentu).
5
Uzgodnienia z powiatowym lekarzem weterynarii
w przypadku stosowania substratów pochodzenia zwierzęcego
6
Pozwolenie na użytkowanie
lub pozwolenie zintegrowane (w zależności od rodzaju stosowanych substratów).
7

Skontaktuj się z nami!

Opisz jakie są Twoje potrzeby a doradca z naszego zespołu przygotuje dla Ciebie spersonalizowaną ofertę dostosowaną do potrzeb projektu.

Słowniczek pojęć