...

Dofinansowania Na Budowę Biogazowni , Biometanowni "Pod Klucz"

Biogazownie pozwalają nie tylko na duże oszczędności pod względem ekonomicznym, ale posiadają też bardzo pozytywny wpływ na środowisko – tania energia i zielona energia idą ze sobą w parze. Szczególnie korzystnie wpływają na redukcję emisji CO2, dlatego też w krajach Unii Europejskiej możliwe jest uzyskanie różnego rodzaju wsparcia pod budowę biogazowni.

Informacje dotyczące wsparcia

Wsparcie biogazowni może przebiegać na kilka sposobów. Możliwe jest uzyskania wsparcia na budowę biogazowni np. z programu Agroenergia, takie rozwiązanie pozwala uzyskać dofinansowanie już na etapie budowy. Wsparcie może też występować w postaci dopłat do produkcji energii z biogazu (premia kogeneracyjna), lub w postaci ceny gwarantowanej dla zakupu wyprodukowanej energii elektrycznej (FIT i FIP).

Premia kogeneracyjna gwarantowana - tania energia

Premia ta polega na dopłacie do każdej wytworzonej MWh energii elektrycznej, dopłata ta na rok 2022 wynosi 151,42 zł/MWh. Aby z niej skorzystać jednostka musi posiadać moc elektryczną poniżej 1 MW oraz ciepło produkowane przez CHP powinno być w całości wykorzystywane. Szczegółowe informacje znajdują się w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 24 października 2021 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2022.

Taryfa gwarantowana FIT

Dla biogazu o mocy do 0,5 MW

Taryfy gwarantowane (FiT), wytwórca uzyskuje uprawnienia do zawarcia ze sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej po stałej cenie wynoszącej 95% ceny referencyjnej określonej w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 (Dz. U. z 2021 r. poz. 722).

Dla biogazu od 0,5 MW do 1 MW

System dopłat do cen rynkowych (FiP) to pokrycie 90% wartości ujemnego salda, różnicą między ogłoszoną dla danej instalacji ceną referencyjną, a rynkową średnią wartością sprzedaży energii elektrycznej.

Energia dla wsi

Celem programu jest wykorzystanie OZE na terenach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie na budowę biogazowni w wysokości 45%, 55% dla średnich firm i 65% dla mikro i małych przedsiębiorców wraz z pożyczką do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu może być:

  1. Rolnik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości, która prowadzi:
    1. Gospodarstwo rolne lub
    2. Dział specjalny produkcji rolnej.
  2. Spółdzielnie energetyczne i jej członkowie
  3. Powstające spółdzielnie energetyczne.

Budżet programu to 1 mld zł i realizowany ma być w latach 2022-2030

Cena referencyjna dla instalacji odnawialnego źródła energii
(nowych i istniejących, a także niezmodernizowanych i zmodernizowanych)

1

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej

785 zł/MWh

2

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

920 zł/MWh

3

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej

730 zł/MWh

4

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

820 zł/MWh

5

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej

515 zł/MWh

6

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

640 zł/MWh

7

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 1, 3 i 5 do wytwarzania energii elektrycznej

570 zł/MWh

8

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 4 i 6 do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

645 zł/MWh

9

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej

770 zł/MWh

10

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej

715 zł/MWh

11

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

840 zł/MWh

12

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej

700 zł/MWh

13

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

800 zł/MWh

14

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej

705 zł/MWh

15

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

800 zł/MWh

16

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej

470 zł/MWh

17

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

590 zł/MWh

18

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż określony w pkt 12, 14 i 16

525 zł/MWh

19

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż określony w pkt 13, 15 i 17 z wysokosprawnej kogeneracji

605 zł/MWh

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu dofinansowania?

Opisz jakie są Twoje potrzeby a doradca z naszego zespołu przygotuje dla Ciebie spersonalizowaną ofertę dostosowaną do potrzeb projektu.

Call Now Button