...
 - 
Bosnian
 - 
bs
Bulgarian
 - 
bg
Czech
 - 
cs
English
 - 
en
Estonian
 - 
et
French
 - 
fr
German
 - 
de
Hungarian
 - 
hu
Italian
 - 
it
Kazakh
 - 
kk
Latvian
 - 
lv
Lithuanian
 - 
lt
Portuguese
 - 
pt
Romanian
 - 
ro
Russian
 - 
ru
Serbian
 - 
sr
Slovak
 - 
sk
Slovenian
 - 
sl
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk
Polish
 - 
pl

Dofinansowania Na Budowę Biogazowni , Biometanowni "Pod Klucz"

Biogazownie pozwalają nie tylko na duże oszczędności pod względem ekonomicznym, ale posiadają też bardzo pozytywny wpływ na środowisko. Szczególnie korzystnie wpływają na redukcję emisji CO2, dlatego też w krajach Unii Europejskiej możliwe jest uzyskanie różnego rodzaju wsparcia pod budowę biogazowni. Aktualnie źródłami finansowania są:
– Programy unijne: FEnIKS i regionalne
– Fundusz Modernizacyjny
– Programy NFOŚiGW

PROGRAMY, DOTACJE NA BIOGAZOWNIE

Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu

Wnioskodawcy: Przedsiębiorcy
Termin składania wniosków: 22.04.2024 r. – 19.12.2025 r. lub do wyczerpania alokacji środków
Program Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu dotyczy między innymi budowy oraz przebudowy biogazowni. Wsparcie w programie ma stanowić dotacja, która w przypadku biogazowni stanowić będzie od 45% do 65%. Warunkiem udzielenia dotacji jest zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW.

FENX.02.02 Rozwój OZE

Wnioskodawcy: Przedsiębiorcy
Termin składania wniosków: Konkurs FENX.02.02 jest częścią inicjatywy FEnIKS 2021-2027, skupia się on między innymi na inwestycjach w biogazownie. Planowany poziom dofinansowania ma wynosić:
– bezzwrotna dotacja – do 39,06%,
– pożyczka preferencyjna (oprocentowanie 0%) – do 40,65%,
– pożyczka na warunkach rynkowych – uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Okres kredytowania do 15 lat, karencja w spłacie maksymalnie 12 miesięcy.

Energia dla wsi

Wnioskodawcy: Rolnicy oraz spółdzielnie energetyczne
Planowany termin naboru: IV kwartał 2024
W ramach programu Energia dla wsi możliwe jest uzyskanie wsparcia w budowie biogazowni. Planowany poziom dofinansowania ma wynosić od 45% do 65% + pożyczka.
Budżet programu to 3 mld zł.

Dla GOZ

Istnieje szereg źródeł finansowania dla zagospodarowania odpadów i Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Biogazownia może być kluczowym elementem GOZ.
Wśród źródeł finansowania można wymienić środki unijne takie jak FEnIKS, RPO, KPO i środki krajowe z NFOŚiGW.

RPO

RPO są tworzone między władzami regionalnymi a Ministerstwem Rozwoju. Pozwalają na budowę biogazowni do 0,5 MW.
Ma powstać 16 Programów Regionalnych – odrębnych dla każdego województwa.

Fundusz Modernizacyjny: Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komualny

Wnioskodawcy: Przedsiębiorcy
Termin składania wniosków: Nabór ciągły do 30.06.2024
Wsparcie: dotacja do 50%, pożyczka do 100%

Energia plus

Wnioskodawcy: Przedsiębiorcy
Wsparcie: pożyczka do 85% z możliwością umorzenia do 10% pożyczki (max 1 milion PLN)

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub Warunki Zabudowy Warunki przyłączenia do sieci.
Listy intencyjne na dostawę surowca, odbiór energii i odbiór pofermentu
Udokumentowanie źródeł finansowania. Pozwolenie na budowę – najpóźniej przed pierwszą wypłatą środków
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – najpóźniej rok po podpisaniu umowy, podczas składania wniosku wystarczy potwierdzenie złożenia wniosku o jej wydanie.

Różnorodność programów i dotacji na biogazownie

Więcej informacji Zwiń treść

Sektor biogazowy korzysta z szerokiej gamy programów finansowych, w których dużą rolę odgrywają dofinansowania i dotacje na biogazownie. Dotacje oraz dofinansowania na biogazownie pozwalają na zróżnicowane podejście do finansowania projektów, od dużych instalacji przemysłowych, po mniejsze lokalne inicjatywy. Kluczem do wykorzystania tego wsparcia jest zrozumienie specyfiki poszczególnych programów, które mogą różnić się zakresem, warunkami i dostępnymi środkami. Dzięki temu przedsiębiorcy i rolnicy mogą znaleźć najbardziej odpowiednią opcję finansowania, która spełni konkretne wymagania ich projektu. Wykorzystanie dotacji lub dofinansowania na biogazownie może znacząco przyczynić się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i ekologicznym.

Jaki jest koszt sprzedaży energii elektrycznej z biogazowni?

Taryfa gwarantowana FIT

Dla biogazu o mocy do 0,5 MW
Taryfy gwarantowane (FiT), wytwórca uzyskuje uprawnienia do zawarcia ze sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej po stałej cenie wynoszącej 95% ceny referencyjnej określonej w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 (Dz. U. z 2021 r. poz. 722).

Dla biogazu od 0,5 MW do 1 MW
System dopłat do cen rynkowych (FiP) to pokrycie 90% wartości ujemnego salda, różnicą między ogłoszoną dla danej instalacji ceną referencyjną, a rynkową średnią wartością sprzedaży energii elektrycznej.

Cena referencyjna dla instalacji odnawialnego źródła energii
(nowych i istniejących, a także niezmodernizowanych i zmodernizowanych)

1

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej

872 zł/MWh

2

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

1025 zł/MWh

3

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej

812 zł/MWh

4

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

915 zł/MWh

5

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej

572 zł/MWh

6

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

714 zł/MWh

7

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 1, 3 i 5 do wytwarzania energii elektrycznej

632 zł/MWh

8

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 2, 4 i 6 do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

723 zł/MWh

9

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej

853 zł/MWh

10

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej

793 zł/MWh

11

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

941 zł/MWh

12

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej

775 zł/MWh

13

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

896 zł/MWh

14

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej

785 zł/MWh

15

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

895 zł/MWh

16

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej

520 zł/MWh

17

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

663 zł/MWh

18

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż określony w pkt 12, 14 i 16

583 zł/MWh

19

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż określony w pkt 13, 15 i 17 z wysokosprawnej kogeneracji

677 zł/MWh

Biogazownia cena - inwestycja w przyszłość

Rozważając zakup nowoczesnych rozwiązań w energetyce odnawialnej, wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak kształtuje się cena biogazowni. Czy warto inwestować? Jak szybko uzyskasz zwrot z takiej inwestycji? Dowiedz się więcej!

Biogazownia cena, a korzyści dla Twojego biznesu

Warto zastanowić się nad długoterminowymi korzyściami. Dla wielu przedsiębiorców istotne jest, by cena biogazowni była konkurencyjna w stosunku do jej jakości i wydajności. Z analiz wynika, że budowa biogazowni opłaca się w perspektywie kilku lat. Dlaczego? Oszczędności w produkcji energii oraz możliwość sprzedaży nadwyżek biogazu mogą znacząco obniżyć koszty eksploatacji.

Gdzie znaleźć najkorzystniejsze oferty związane z biogazowniami?

Szukając odpowiedniej oferty na rynku, wiele osób wpisuje w wyszukiwarkę "biogazownia cena", chcąc szybko porównać dostępne opcje. Jeśli jesteś na etapie rozważania inwestycji w biogazownie, kluczowe jest posiadanie pełnego obrazu związanego z kosztami takiego przedsięwzięcia. Aby dokładnie zorientować się, jak kształtują się ceny na rynku, warto skontaktować się bezpośrednio z nami. Oferujemy kompleksową wiedzę oraz wsparcie na każdym etapie inwestycji. Ponadto, zachęcamy do odwiedzenia naszego bloga, gdzie regularnie publikujemy artykuły nie tylko o biogazowni, ale również o innych aspektach związanych z biometanowniami czy dostępnymi dofinansowaniami.

Możliwość dofinansowania a cena biogazowni

Dla wielu przedsiębiorców kluczowym aspektem przy wyborze biogazowni jest jej cena. Na szczęście, inwestycja ta staje się coraz bardziej dostępna dzięki licznych programom dofinansowującym. Te programy mogą znacząco obniżyć początkowy koszt zakupu i instalacji biogazowni. Zanim podejmiesz decyzję o zakupie, warto zapoznać się z różnymi źródłami dofinansowania dostępnymi w Twoim regionie.

W skrócie, decydując się na biogazownię, nie skupiaj się wyłącznie na jej początkowej cenie. Ważne jest, aby pamiętać o potencjalnych korzyściach długoterminowych. Dokładna analiza ofert oraz badanie dostępnych źródeł wsparcia finansowego to fundament sukcesu w tej tematyce.

Czytaj więcej Czytaj mniej

Informacje dotyczące wsparcia

Wsparcie biogazowni może przebiegać na kilka sposobów. Możliwe jest uzyskania wsparcia na budowę biogazowni np. z programu Agroenergia, takie rozwiązanie pozwala uzyskać dofinansowanie już na etapie budowy. Wsparcie może też występować w postaci dopłat do produkcji energii z biogazu (premia kogeneracyjna), lub w postaci ceny gwarantowanej dla zakupu wyprodukowanej energii elektrycznej (FIT i FIP).

Premia kogeneracyjna gwarantowana - tania energia

Premia ta polega na dopłacie do każdej wytworzonej MWh energii elektrycznej, dopłata ta na rok 2022 wynosi 151,42 zł/MWh. Aby z niej skorzystać jednostka musi posiadać moc elektryczną poniżej 1 MW oraz ciepło produkowane przez CHP powinno być w całości wykorzystywane. Szczegółowe informacje znajdują się w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 24 października 2021 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2022.

Taryfa gwarantowana FIT

Dla biogazu o mocy do 0,5 MW

Taryfy gwarantowane (FiT), wytwórca uzyskuje uprawnienia do zawarcia ze sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej po stałej cenie wynoszącej 95% ceny referencyjnej określonej w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 (Dz. U. z 2021 r. poz. 722).

Dla biogazu od 0,5 MW do 1 MW

System dopłat do cen rynkowych (FiP) to pokrycie 90% wartości ujemnego salda, różnicą między ogłoszoną dla danej instalacji ceną referencyjną, a rynkową średnią wartością sprzedaży energii elektrycznej.

Energia dla wsi

Celem programu jest wykorzystanie OZE na terenach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie na budowę biogazowni w wysokości 45%, 55% dla średnich firm i 65% dla mikro i małych przedsiębiorców wraz z pożyczką do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu może być:

  1. Rolnik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości, która prowadzi:
    1. Gospodarstwo rolne lub
    2. Dział specjalny produkcji rolnej.
  2. Spółdzielnie energetyczne i jej członkowie
  3. Powstające spółdzielnie energetyczne.

Budżet programu to 1 mld zł i realizowany ma być w latach 2022-2030

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu dofinansowania?

Opisz jakie są Twoje potrzeby a doradca z naszego zespołu przygotuje dla Ciebie spersonalizowaną ofertę dostosowaną do potrzeb projektu.

Dofinansowanie na biogazownie - Szeroki wachlarz możliwości

Dofinansowanie na biogazownie to coraz bardziej popularna opcja wśród przedsiębiorców szukających nowoczesnych i ekologicznych metod produkcji energii. W związku z globalnym trendem ku zrównoważonej energetyce, biogazownia staje się nie tylko ekologiczną, ale również ekonomicznie atrakcyjną inwestycją. Różne programy oferują dofinansowanie do biogazowni, co dodatkowo obniża koszty początkowe i zwiększa atrakcyjność takiego przedsięwzięcia.

Biogazownia dofinansowanie - Programy Unii Europejskiej

Jednym z najważniejszych źródeł dofinansowania na biogazownie są fundusze Unii Europejskiej. Część z nich jest dostępna bezpośrednio na poziomie UE, a część jest realizowana przez poszczególne kraje członkowskie. Dostępność poszczególnych programów może zależeć od wielu czynników, takich jak lokalizacja projektu, wielkość planowanej instalacji, czy też jej potencjał energetyczny.

Biogazownia rolnicza dofinansowanie - Programy krajowe

Poza programami Unii Europejskiej, istnieje również wiele programów krajowych oferujących dofinansowanie na biogazownie. Te programy są często skierowane do konkretnych sektorów, takich jak rolnictwo. Biogazownia rolnicza dofinansowanie to opcja, która staje się coraz bardziej popularna wśród rolników, którzy chcą zwiększyć efektywność energetyczną swoich gospodarstw, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska.

Biogazownia dofinansowanie - Inne źródła wsparcia

Oprócz funduszy Unii Europejskiej i programów krajowych, istnieją również inne źródła dofinansowania na biogazownie. Mogą to być na przykład fundusze ekologiczne, banki rozwoju, a także różnego rodzaju fundusze inwestycyjne skupiające się na inwestycjach w odnawialne źródła energii. Ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o wyborze źródła dofinansowania, dokładnie zapoznać się z dostępnymi opcjami i warunkami, które muszą być spełnione..

Zakres dofinansowania biogazowni - Kluczowe aspekty

Dofinansowanie biogazowni może obejmować różne etapy realizacji projektu, od początkowych prac projektowych, przez budowę i instalację, aż po eksploatację i utrzymanie instalacji. Wiele programów oferuje wsparcie nie tylko na etapie budowy, ale także na późniejszych etapach działalności biogazowni, na przykład w formie premii za wytworzoną energię.

Pierwszy etap - Planowanie i projektowanie biogazowni

Planowanie i projektowanie to kluczowe etapy realizacji każdego projektu, a tym bardziej tak skomplikowanego jak budowa biogazowni. Na tym etapie konieczne jest przeprowadzenie szereg analiz i badań, które pozwolą na dokładne określenie parametrów technicznych i ekonomicznych projektu. W związku z tym, wiele programów oferujących dofinansowanie na biogazownie uwzględnia wsparcie na etapie planowania i projektowania.

Drugi etap - Budowa i instalacja biogazowni

Budowa i instalacja to kolejne etapy, na których wsparcie może być niezbędne. Na tym etapie realizowane są najważniejsze inwestycje, związane z zakupem i montażem odpowiedniego sprzętu, budową infrastruktury, a także przeprowadzeniem niezbędnych prac ziemnych. Dofinansowanie do biogazowni na tym etapie może znacznie obniżyć koszty początkowe i przyspieszyć realizację projektu.

Trzeci etap - Eksploatacja i utrzymanie biogazowni

Eksploatacja i utrzymanie to ostatni, ale równie ważny etap realizacji projektu biogazowni. Wiele programów oferujących dofinansowanie na biogazownie, oferuje wsparcie także na tym etapie. Dzięki temu, przedsiębiorcy mogą liczyć na stałe wsparcie, które przyczynia się do zwiększenia opłacalności takiej inwestycji.

Jak zdobyć dofinansowanie biogazowni?

Pozyskiwanie dofinansowanie biogazowni w 2023 roku może wydawać się skomplikowane z powodu wymagań i przepisów. Kluczem do sukcesu jest dogłębne zrozumienie dostępnych programów oraz źródeł finansowania. Warto analizować każdy program pod kątem kryteriów kwalifikacji, wymaganych dokumentów oraz terminów składania wniosków. Z właściwymi narzędziami i konsultacjami z ekspertami w dziedzinie biogazowni, dofinansowanie biogazowni staje się bardziej dostępne.

Dofinansowanie biogazowni a dynamiczny rozwój sektora

Dofinansowanie biogazowni przyczynia się do dynamicznego rozwoju tego sektora. Dzięki finansowemu wsparciu możliwa jest budowa nowoczesnych instalacji, które mają bezpośredni wpływ na produkcję czystej energii i redukcję emisji CO2. Co więcej, dofinansowanie biogazowni motywuje do prowadzenia badań i innowacji, co z kolei stale wpływa na efektywność biogazowni.

Korzyści z inwestycji w dofinansowanie biogazowni

Inwestowanie z wykorzystaniem dofinansowania biogazowni przynosi wiele korzyści. Z jednej strony obniża koszty początkowe projektu, z drugiej przyspiesza zwrot z inwestycji. Wiele firm postrzega dofinansowanie biogazowni jako potwierdzenie wiarygodności i zaawansowania projektu, co może przyciągnąć dodatkowe inwestycje.Jeśli firma lub projekt otrzymuje dofinansowanie na biogazownię, jest to często postrzegane przez inne podmioty jako znak, że projekt jest solidny, dobrze przemyślany i ma duże szanse na sukces. Innymi słowy, samo dofinansowanie działa jako rodzaj „pieczątki” lub „certyfikatu” wiarygodności dla projektu.

Dodatkowo, kiedy inne podmioty czy inwestorzy widzą, że projekt został już dofinansowany, mogą być bardziej skłonni do inwestowania w niego swoich własnych środków. Uważają, że skoro projekt otrzymał już wsparcie finansowe (np. od rządu czy innych organizacji), to znaczy, że jest on godny zaufania i ma realny potencjał.

Podsumowanie - Dofinansowanie biogazowni, kierunek przyszłości

Dofinansowanie biogazowni jest kluczowym elementem wspierającym rozwój tego sektora. Dzięki wsparciu finansowemu, coraz więcej przedsiębiorców i rolników decyduje się na inwestycję w biogazownie (również na biogazownie rolnicze), przyczyniając się tym samym do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym. Niewątpliwie, rozwój biogazowni jest jednym z najważniejszych kierunków przyszłości energetyki, a dostępne programy dofinansowania stanowią ważny element tej zmiany.

FAQ o Dofinansowaniu na Biogazownie - Najczęściej zadawane pytania

Główne źródła dofinansowania na budowę biogazowni to fundusze Unii Europejskiej, programy rządowe oraz fundusze ekologiczne i inwestycyjne. Zawsze warto sprawdzić aktualne możliwości wsparcia finansowego, ponieważ mogą one się różnić w zależności od regionu i specyfiki projektu.

Warunki uzyskania dofinansowania do biogazowni różnią się w zależności od źródła wsparcia. Mogą obejmować m.in. wielkość projektu, lokalizację, rodzaj wykorzystywanych surowców czy sposób wykorzystania wyprodukowanego biogazu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w regulaminach konkretnej instytucji udzielającej dofinansowania.

Tak, wiele programów dofinansowania przewiduje wsparcie dla biogazowni rolniczych. Warunkiem jest zazwyczaj wykorzystywanie odpadów rolniczych jako surowca do produkcji biogazu.

Dofinansowanie na biogazownie pozwala na zredukowanie kosztów związanych z realizacją projektu. Ponadto, biogazownie przyczyniają się do ochrony środowiska przez wykorzystywanie odpadów organicznych i produkcję odnawialnej energii, co przekłada się na zmniejszenie emisji CO2.

Tak, niektóre programy dofinansowania oferują wsparcie na modernizację istniejącej biogazowni. Mogą one obejmować na przykład poprawę efektywności energetycznej, zwiększenie mocy produkcyjnej czy adaptację do zmieniających się standardów środowiskowych.

Lista dokumentów potrzebnych do wniosku o dofinansowanie na biogazownię może różnić się w zależności od instytucji. Zazwyczaj obejmuje ona m.in. plan biznesowy, dokumentację techniczną, dokumenty potwierdzające tytuł prawny do gruntu, a także dokumenty potwierdzające zgodność projektu z wymogami środowiskowymi.
Oczywiście zachęcamy do kontaktu – chętnie pomożemy w całym procesie budowy biogazowni oraz w uzyskaniu dofinansowania na biogazownie.

Call Now Button