...

Dofinansowania Na Budowę Biogazowni , Biometanowni "Pod Klucz"

Biogazownie pozwalają nie tylko na duże oszczędności pod względem ekonomicznym, ale posiadają też bardzo pozytywny wpływ na środowisko – tania energia i zielona energia idą ze sobą w parze. Szczególnie korzystnie wpływają na redukcję emisji CO2, dlatego też w krajach Unii Europejskiej możliwe jest uzyskanie różnego rodzaju wsparcia pod budowę biogazowni.

Informacje dotyczące wsparcia

Wsparcie biogazowni może przebiegać na kilka sposobów. Możliwe jest uzyskania wsparcia na budowę biogazowni np. z programu Agroenergia, takie rozwiązanie pozwala uzyskać dofinansowanie już na etapie budowy. Wsparcie może też występować w postaci dopłat do produkcji energii z biogazu (premia kogeneracyjna), lub w postaci ceny gwarantowanej dla zakupu wyprodukowanej energii elektrycznej (FIT i FIP).

Premia kogeneracyjna gwarantowana - tania energia

Premia ta polega na dopłacie do każdej wytworzonej MWh energii elektrycznej, dopłata ta na rok 2022 wynosi 151,42 zł/MWh. Aby z niej skorzystać jednostka musi posiadać moc elektryczną poniżej 1 MW oraz ciepło produkowane przez CHP powinno być w całości wykorzystywane. Szczegółowe informacje znajdują się w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 24 października 2021 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2022.

Taryfa gwarantowana FIT

Dla biogazu o mocy do 0,5 MW

Taryfy gwarantowane (FiT), wytwórca uzyskuje uprawnienia do zawarcia ze sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej po stałej cenie wynoszącej 95% ceny referencyjnej określonej w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 (Dz. U. z 2021 r. poz. 722).

Dla biogazu od 0,5 MW do 1 MW

System dopłat do cen rynkowych (FiP) to pokrycie 90% wartości ujemnego salda, różnicą między ogłoszoną dla danej instalacji ceną referencyjną, a rynkową średnią wartością sprzedaży energii elektrycznej.

Agroenergia

Program dla rolników obejmujący biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne, pozwala uzyskać dofinansowanie do 50%, a pożyczkę do 100% dla biogazowni rolniczych o mocy do 500 kW. Dofinansowanie w formie dotacji jest jednak ograniczone do poniższych wartości:

Moc instalacji [kW]

nie więcej niż [zł]

Koszt kwalifikowany

udział w kosztach kwalifikowanych

0 < x ≤ 150

1 800 000

do 30 tys. zł/kW

do 50%

150 < x ≤ 300

2 200 000

do 25 tys. zł/kW

300 < x ≤ 500

2 500 000

do 20 tys. zł/kW

Cena referencyjna dla instalacji odnawialnego źródła energii
(nowych i istniejących, a także niezmodernizowanych i zmodernizowanych)

1

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej

785 zł/MWh

2

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

920 zł/MWh

3

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej

730 zł/MWh

4

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

820 zł/MWh

5

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej

515 zł/MWh

6

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

640 zł/MWh

7

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 1, 3 i 5 do wytwarzania energii elektrycznej

570 zł/MWh

8

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 4 i 6 do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

645 zł/MWh

9

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej

770 zł/MWh

10

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej

715 zł/MWh

11

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

840 zł/MWh

12

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej

700 zł/MWh

13

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

800 zł/MWh

14

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej

705 zł/MWh

15

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

800 zł/MWh

16

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej

470 zł/MWh

17

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

590 zł/MWh

18

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż określony w pkt 12, 14 i 16

525 zł/MWh

19

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż określony w pkt 13, 15 i 17 z wysokosprawnej kogeneracji

605 zł/MWh

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu dofinansowania?

Opisz jakie są Twoje potrzeby a doradca z naszego zespołu przygotuje dla Ciebie spersonalizowaną ofertę dostosowaną do potrzeb projektu.