...
 - 
Bosnian
 - 
bs
Bulgarian
 - 
bg
Czech
 - 
cs
English
 - 
en
Estonian
 - 
et
French
 - 
fr
German
 - 
de
Hungarian
 - 
hu
Italian
 - 
it
Kazakh
 - 
kk
Latvian
 - 
lv
Lithuanian
 - 
lt
Portuguese
 - 
pt
Romanian
 - 
ro
Russian
 - 
ru
Serbian
 - 
sr
Slovak
 - 
sk
Slovenian
 - 
sl
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk
Polish
 - 
pl

Firmy Budujące Biogazownie: Specjaliści w Przemyśle Odnawialnej Energii

biogas plant

Wstęp W obliczu globalnego dążenia do zrównoważonej przyszłości firmy budujące biogazownie odgrywają kluczową rolę w transformacji energetycznej. Jako specjaliści w produkcji odnawialnej energii, tę przedsiębiorstwa przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, oferując jednocześnie ekonomiczne korzyści z wykorzystania odpadów organicznych. Rola Firm Budujących Biogazownie w Zielonej Energetyce Innowacje Technologiczne Firmy budujące biogazownie, takie jak Biogas […]

Biometan: Odpowiednie Rozwiązanie w Energetyce Odnawialnej

Wprowadzenie: Biometan, jako czyste, odnawialne źródło energii zyskuje na znaczeniu w dzisiejszym świecie, gdzie priorytetem staje się zrównoważony rozwój i ekologia. W Biogas System SA rozumiemy potencjał, jaki niesie biometan i oferujemy kompleksowe usługi związane z projektowaniem, budową oraz uruchomieniem biometanowni. Odpowiedni dobór surowców, takich jak np. wywar gorzelniany, słoma, gnojowica czy odpady warzywne i […]

Zielona Energia i Ekonomia: Dofinansowania dla Biogazowni Rolniczych

wyrastająca roślinka

Zielona Energia i Ekonomia: Dofinansowania dla Biogazowni Rolniczych Ogólny przegląd biogazowni i ich korzyści Dofinansowania dla biogazowni rolniczych stanowią ważną część strategii ekologicznej i ekonomicznej. Te inicjatywy mają na celu wspieranie rolnictwa w transformacji energetycznej poprzez inwestycje w biogazownie rolnicze. Wsparcie finansowe i jego formy Rozmaite formy dofinansowania dla biogazowni rolniczych, takie jak dotacje, ulgi […]

Biogas System S.A. na liście Global Gateway

Biogas System S.A. na liście Global Gateway Inicjatywa Global Gateway to ogólnoświatowa strategia Unii Europejskiej mająca na celu inwestowanie w projekty infrastrukturalne i tworzenie partnerstw gospodarczych. Konsorcjum BIOGAS SYSTEM S.A. – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – OHZZ Chodeczek jest jedynym polskim akcentem na liście sztandarowych projektów strategii Global Gateway na rok 2024 /poz. 54/. Na […]

Nagroda „Dostawcy Roku 2023” dla Biogas System S.A.

Nagroda „Dostawcy Roku 2023” dla Biogas System S.A. 01.12.2023 Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego przyznała Biogas System S.A. nagrodę „Dostawcy Roku 2023”. Dziękujemy za uznanie i gratulujemy pozostałym laureatom tj. PGNIG Bioevolution z grupy PKN ORLEN oraz PGB z grupy TOTAL ENERGIES.

Przesunięty termin naboru wniosków dla dofinansowań FENX

Flaga Unii -Przesuniety-termin-naboru-wnioskow-dla-dofinansowan-FENX

Przesunięty został termin naboru wniosków dla działań: FENX.01.01 Poprawa efektywności energetycznej (wraz z instalacją OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach – nabór od 31.01.2024 roku do 12.04.2024 roku. FENX.02.02 Rozwój OZE (wyłącznie biogaz i biometan) nabór od 31 stycznia 2024 roku do 12.04.2024 roku. Działania te pozwalają na uzyskanie dofinansowań między innymi na budowę biogazowni […]

BioLNG – zrównoważone paliwo przyszłości

Czym jest bioLNG i dlaczego warto zwrócić na niego uwagę? BioLNG to skroplony biometan, który odgrywa kluczową rolę w kierunku zrównoważonej przyszłości energetycznej. Jest to odnawialne źródło energii uzyskiwane z biogazu, który pochodzi z fermentacji beztlenowej substancji organicznych. Biogaz produkowany jest w biogazowni, a następnie jest oczyszczany, tak aby składem przypominał gaz w sieci, i […]

Biogas System S.A.  aktywnie uczestniczył w  Kongresie Energetyki Rozproszonej

Biogas System S.A.  aktywnie uczestniczył w  Kongresie Energetyki Rozproszonej Zakończyliśmy udział w Kongresie Energetyki Rozproszonej jako Partner Główny wydarzenia. Jesteśmy dumni, że mogliśmy aktywnie przyczynić się do tego wielosektorowego spotkania branżowego, wymieniając się doświadczeniami dotyczącymi szeroko pojętej tematyki rozwiązań oraz kierunków strategii rozwoju energetyki rozproszonej, w tym biogazu i biometanu, na poziomie eksperckim i naukowym. […]

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 Ogłoszony został nabór wniosków, w którym można wnioskować o dofinansowanie biogazowni w województwie łódzkim. W Działaniu 02.05 Odnawialne źródła energii w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego na lata 2021-2027 wspierane będą następujące typy projektów: Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami […]

Zielona energia z biogazowni – przegląd najnowszych trendów

Zielona energia z biogazowni – przegląd najnowszych trendów Wprowadzenie do biogazowni Biogazownia to instalacja, która przekształcają organiczne odpady w biogaz, który następnie wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej, ciepła lub pary. Proces ten odbywa się w warunkach beztlenowych i jest znany jako fermentacja metanowa. Wśród wielu zalet biogazowni, jedną z najważniejszych jest ich zdolność do […]

Call Now Button