...
Strzeszczenie
Sprawdź także:

Biogazownia rolnicza – od czego zacząć? Jak działa? Jakie są korzyści?

Biogazownie rolnicze to coraz popularniejsze rozwiązanie dla rolników, którzy chcą wykorzystać odpady organiczne do produkcji energii odnawialnej. Budowa biogazowni rolniczej wymaga odpowiedniego przygotowania oraz znajomości zagadnień technicznych i prawnych. W tym artykule opiszemy, jak przygotować się do budowy biogazowni rolniczej.

Biogazownia rolnicza – czym jest?

Jest to instalacja pozwalająca na przetwarzanie odpadów organicznych takich jak gnojowica, odpady roślinne czy odpady z produkcji rolnej, w celu produkcji biogazu. Biogaz to gaz wytwarzany w procesie fermentacji materii organicznej, składa się głównie z metanu i dwutlenku węgla. Biogaz może być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej, ciepła, pary i chłodu. Biogazownie rolnicze stanowią jedno z rozwiązań dla problemu odpadów organicznych oraz pozwalają na uniezależnienie finansowe oraz posiadają pozytywny wpływ na środowisko.

Biogazownie rolnicze – jak działają ?

Biogazownie rolnicze składają się z układu podawania substratu, komory fermentacyjnej, w której zachodzi proces fermentacji materii organicznej, zbiornika na poferment, zbiornika biogazu oraz silnika, który przetwarza biogaz na energię elektryczną i ciepło. W procesie fermentacji, bakterie metanowe rozkładają odpady organiczne, wytwarzające biogaz, który jest przechowywany w zbiornikach gazu. Biogaz może być następnie wykorzystany do produkcji energii elektrycznej, pary, ciepła lub chłodu.

Biogazownia rolnicza – od czego zacząć?

Analiza potrzeb energetycznych

Pierwszym krokiem w budowie biogazowni rolniczej jest dokładna analiza potrzeb energetycznych gospodarstwa oraz potencjału odpadów organicznych, które będą wykorzystywane do produkcji biogazu. Należy dokładnie określić, jakie ilości odpadów organicznych są wytwarzane w gospodarstwie oraz jaki substrat może być zastosowany w biogazowni, jakie są potrzeby energetyczne gospodarstwa/zakładu, takie jak ogrzewanie, produkcja ciepłej wody, pary czy energii elektrycznej.

Projektowanie rozwiązań – biogazownia rolnicza

Kolejnym krokiem jest zaprojektowanie odpowiedniej instalacji biogazowej. Dobrana technologia powinna być dostosowana do potrzeb gospodarstwa oraz rodzaju i dostępu do substratu. W trakcie projektowania należy także określić, jakie są wymagania formalno-prawne oraz koszty budowy i eksploatacji instalacji. Jeżeli masz pytania, zadzwoń już teraz!
Nasz specjalista doradzi i rozwieje każde wątpliwości – +48 734 800 800

Finansowanie i uzyskanie zezwoleń

Kolejnym krokiem jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń na budowę i eksploatację biogazowni rolniczej, między innymi decyzję o warunkach zabudowy, warunków przyłączenia do sieci energetycznej czy pozwolenia na budowę. Warto także poszukać źródeł dofinansowań.

Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczej

Ostatnim etapem jest budowa oraz eksploatacja biogazowni rolniczej. Warto zadbać o odpowiednie przeszkolenie personelu oraz regularną konserwację instalacji, aby zapewnić jej odpowiednią wydajność i trwałość.

Korzyści z posiadania własnej biogazowni rolniczej

  • Efektywne wykorzystanie odpadów organicznych – biogazownie rolnicze pozwalają na przetwarzanie odpadów organicznych, takich jak gnojowica, obornik, resztki roślinne, odpady mięsne.
  • Oszczędność kosztów – biogazownie rolnicze pozwalają na produkcję energii z lokalnie dostępnych substratów, których utylizacja mogłaby stanowić dodatkowy koszt, tym samym produkując energię w niskiej cenie. Dodatkowo przefermentowany substrat w postaci pofermentu może być wykorzystany jako nawóz stanowiąc dodatkowe źródło oszczędności.
  • Produkcja wysokiej jakości nawozów organicznych – poferment produkowany w biogazowniach rolniczych jest wartościowym nawozem organicznym, bogatym w składniki mineralne, który może być wykorzystany do nawożenia pól i ogródków.
  • Dofinansowania – ze względu na dobry wpływ na środowisko, inwestycja w budowę biogazowni rolniczej może być częściowo lub w całości finansowana ze środków publicznych.
  • Dywersyfikacja dochodów – biogazownie rolnicze pozwalają na dodatkowy, stały dochód dla rolników, którzy mogą sprzedawać energię elektryczną wyprodukowaną w instalacji.
  • Ochrona środowiska – biogazownie rolnicze przyczyniają się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów organicznych oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych poprzez produkcję czystej, ekologicznej energii.
  • Redukcja zapachu – proces fermentacji w biogazowniach rolniczych może przyczynić się do redukcji zapachu, który wydzielany jest przez gnojowicę i inne odpady organiczne. Wyprodukowany przez biogazownie poferment nie posiada nieprzyjemnego odoru – zapach ten często jest porównywany do zapachu ziemi.
  • Zwiększenie samowystarczalności – biogazownie rolnicze pozwalają na zwiększenie samowystarczalności energetycznej przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, co może przyczynić się do poprawy ich sytuacji finansowej.
  • Dostępność przez cały rok – biogazownie rolnicze są w stanie produkować energię przez cały rok niezależnie od słońca i wiatru, dzięki czemu stanowią stabilne źródło energii.

Podsumowanie

Budowa biogazowni rolniczej wymaga odpowiedniego przygotowania oraz znajomości zagadnień technicznych i prawnych. Kluczowe etapy to analiza dostępnego wsadu, projektowanie instalacji, uzyskanie zezwoleń oraz finansowanie. Po odpowiednim przygotowaniu, budowa biogazowni rolniczej może przynieść wiele korzyści, takich jak wykorzystanie odpadów organicznych do produkcji energii odnawialnej, redukcja kosztów związanych z zakupem energii oraz poprawa samowystarczalności energetycznej.

Jeśli planujesz budowę biogazowni rolniczej lub potrzebujesz wsparcia przy eksploatacji już istniejącej instalacji, zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Jako firma Biogas System, specjalizujemy się w analizach i studiach wykonalności inwestycji, projektowaniu, budowie, uzyskiwaniu pozwoleń oraz pomagamy w zdobyciu dofinansowań na budowę biogazowni.

Dzięki naszemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie zaoferować Ci kompleksowe wsparcie na każdym etapie budowy i eksploatacji biogazowni rolniczej. Nasze rozwiązania są oparte na najnowszych technologiach oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań naszych Klientów.

Skontaktuj się z nami już dziś i zyskaj partnera w realizacji Twoich projektów związanych z biogazowniami rolniczymi!

Sprawdź także – czy warto inwestować w biogazownie?

Więcej szczegółowych informacji – jak działa biogazownia?

 

 

 

 

Call Now Button