...
Strzeszczenie
Sprawdź także:

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027

Ogłoszony został nabór wniosków, w którym można wnioskować o dofinansowanie biogazowni w województwie łódzkim. W Działaniu 02.05 Odnawialne źródła energii w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego na lata 2021-2027 wspierane będą następujące typy projektów:

  • Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE;
  • Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z przyłączeniem do sieci;
  • Wsparcie infrastruktury służącej do magazynowania ciepła lub chłodu ze źródeł odnawialnych działającej na potrzeby danego źródła OZE.
    Dofinansowanie może wynosić do 65% i obejmuje też biogazownie o mocy do 0,5 MWe.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 18.08.2023 r. do 01.10.2023 r.

Wymagane dokumenty to:

  1. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowy biogazowni,
  2. Projekt budowlany lub program funkcjonalno-użytkowy,
  3. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, jeśli jest wymagana, lub informacja że nie jest wymagane wszczęcie procedury oceny oddziaływania na środowisko.

 

Nasi eksperci udzielą więcej informacji pod numerem telefonu +48 734 800 800 lub pod adresem kontakt@biogas-system.com

 

Call Now Button