...
 - 
Bosnian
 - 
bs
Bulgarian
 - 
bg
Czech
 - 
cs
English
 - 
en
Estonian
 - 
et
French
 - 
fr
German
 - 
de
Hungarian
 - 
hu
Italian
 - 
it
Kazakh
 - 
kk
Latvian
 - 
lv
Lithuanian
 - 
lt
Portuguese
 - 
pt
Romanian
 - 
ro
Russian
 - 
ru
Serbian
 - 
sr
Slovak
 - 
sk
Slovenian
 - 
sl
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk
Polish
 - 
pl

Biogas System S.A.  aktywnie uczestniczył w  Kongresie Energetyki Rozproszonej

Zakończyliśmy udział w Kongresie Energetyki Rozproszonej jako Partner Główny wydarzenia. Jesteśmy dumni, że mogliśmy aktywnie przyczynić się do tego wielosektorowego spotkania branżowego, wymieniając się doświadczeniami dotyczącymi szeroko pojętej tematyki rozwiązań oraz kierunków strategii rozwoju energetyki rozproszonej, w tym biogazu i biometanu, na poziomie eksperckim i naukowym.

Podczas Kongresu przedstawiciele różnych sektorów branży energetycznej, w tym organizatorzy oraz partnerzy, prezentowali najskuteczniejsze strategie i rekomendacje dla efektywnej zielonej transformacji.

Biogas System S.A. miał okazję wypowiedzieć się podczas Sesji 3, która odbyła się 25.09.2023 r. Dyskusja koncentrowała się wokół tematu: „Jak kształtować rynek dla lokalnych inicjatyw energetycznych?”. Przewodniczący Rady Nadzorczej Biogas System S.A., Pan Artur Nizioł, podczas dyskusji wskazywał na znaczący potencjał rozwojowy branży biogazowej i biometanowej w Polsce. Podkreślał także konieczność wprowadzenia zmian legislacyjnych, które przyspieszyłyby rozwój inwestycji w tym obszarze.

Kluczowym czynnikiem sukcesu i przyspieszenia rozwoju biogazowni w Polsce jest edukacja społeczności na temat korzyści płynących z wykorzystania biogazu/biometanu jako ekologicznego paliwa przyszłości.

Budowa biogazowni i biometanowni to nie tylko efektywny sposób na pozyskiwanie energii elektrycznej i ograniczanie emisji CO2, ale również środek służący ochronie środowiska, przynoszący jednocześnie wyraźne korzyści finansowe.

Zapraszamy do współpracy z Biogas System S.A. – sprawdzonym  polskim Partnerem Biznesowym w zakresie biogazu i biometanu.


Foto.: organizator Kongresu Energetyki Rozproszonej

Call Now Button