...
 - 
Bosnian
 - 
bs
Bulgarian
 - 
bg
Czech
 - 
cs
English
 - 
en
Estonian
 - 
et
French
 - 
fr
German
 - 
de
Hungarian
 - 
hu
Italian
 - 
it
Kazakh
 - 
kk
Latvian
 - 
lv
Lithuanian
 - 
lt
Portuguese
 - 
pt
Romanian
 - 
ro
Russian
 - 
ru
Serbian
 - 
sr
Slovak
 - 
sk
Slovenian
 - 
sl
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk
Polish
 - 
pl

Bio-CNG

Biometanownia to instalacje produkujące biometan, który może być następnie sprężany do bio-CNG.

Zrównoważone Bio-CNG

W biometanowni, podobnie jak w biogazowni w wyniku fermentacji metanowej powstaje biogaz, jednak zamiast być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej, oczyszcza się go tak aby uzyskać gaz o parametrach takich samych jak gaz sieciowy. Wytworzony w ten sposób biometan można sprężać do bio-CNG.

Efektywność Bio-CNG

Ważnym aspektem w biometanowni jest dopasowanie odpowiedniego substratu. Odpowiedni dobór surowców, takich jak np. wywar gorzelniany, słoma, gnojowica czy odpady warzywne i owocowe, sprzyja efektywności procesu fermentacji i przekłada się na wydajność produkcji bio-CNG.

Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Napisz do nas

Bio-CNG: Przyszłość Zrównoważonej Mobilności i Oszczędności

Co to jest Bio-CNG?

Bio-CNG, czyli sprężony biometan, reprezentuje nową erę w produkcji czystego paliwa z biogazu, który po oczyszczeniu osiąga nawet 98% czystości metanu. Jego główną zaletą jest szerokie spektrum zastosowań, szczególnie w sektorze transportu, gdzie stanowi ekologiczną alternatywę dla konwencjonalnych paliw. Przetwarzanie odpadów organicznych na Bio-CNG w biometanowniach to klucz do ekonomicznej i ekologicznej przyszłości.

Dlaczego Bio-CNG Jest Opłacalne i Ekologiczne?

Oszczędności Finansowe

Zastosowanie Bio-CNG jako paliwa w transporcie publicznym oraz ciężarowym nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska, ale również oferuje znaczące oszczędności kosztów paliwa. Dzięki wyższej wartości energetycznej, pojazdy na Bio-CNG mogą przejechać dłuższe dystanse na jednym tankowaniu.

Redukcja Emisji CO2

Bio-CNG zdecydowanie zmniejsza emisję szkodliwych gazów, w tym CO2, w porównaniu do paliw kopalnych, co przyczynia się do walki z globalnym ociepleniem i poprawy jakości powietrza.

Proces Produkcji Bio-CNG: Od Biomasy do Czystego Paliwa

Kluczowym etapem produkcji Bio-CNG jest fermentacja beztlenowa odpadów organicznych, takich jak:

  • Gnojowica i obornik,
  • Kiszonka kukurydziana,
  • Odpady roślinne i mięsne,
  • Odpady z przemysłu spożywczego,
  • Wytłoczki,
  • Osad ściekowy.

Proces ten przekształca odpady w biogaz, który następnie jest oczyszczany do postaci metanu – głównego składnika Bio-CNG.

Porównanie Bio-CNG z Innych Biopaliw

Bio-CNG wyróżnia się na tle innych biopaliw dzięki swojej efektywności energetycznej i szerokiemu zakresowi zastosowań, szczególnie w transporcie. W porównaniu do biogazu, Bio-CNG oferuje dłuższy czas pracy na jednym tankowaniu oraz większą czystość, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla flot pojazdów komunalnych i ciężarowych. Z kolei w stosunku do Bio-LNG, Bio-CNG jest bardziej dostępne i łatwiejsze w produkcji na mniejszą skalę, co umożliwia lokalne wykorzystanie subtsancji organicznych.

Przyszłość Bio-CNG w Polsce

Rozwój technologii Bio-CNG w Polsce wydaje się być obiecującym kierunkiem w świetle rosnącego zapotrzebowania na ekologiczne źródła energii. Inwestycje w biometanownie produkujące Bio-CNG mogą znacząco przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, oferując jednocześnie atrakcyjne oszczędności i możliwości zarobkowania dla przedsiębiorstw i samorządów.

Call Now Button